Sự thật về “thần y” ở Bình Dương

Ông S tự cho mình có thể chữa được khoảng 100 đến 200 bệnh. Ảnh: P.V
Ông S tự cho mình có thể chữa được khoảng 100 đến 200 bệnh. Ảnh: P.V
Ông S tự cho mình có thể chữa được khoảng 100 đến 200 bệnh. Ảnh: P.V
Lên top