Sự thật thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 đi hát karaoke "tay vịn"

Thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 đi hát karaoke "tay vịn" sai sự thật.
Thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 đi hát karaoke "tay vịn" sai sự thật.
Thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 đi hát karaoke "tay vịn" sai sự thật.
Lên top