Sơn La điều 60 cán bộ y tế tiến vào tâm dịch Phù Yên

60 cán bộ y tế Sơn La tập trung lên đường tiến vào tâm dịch huyện Phù Yên. Ảnh: H.L
60 cán bộ y tế Sơn La tập trung lên đường tiến vào tâm dịch huyện Phù Yên. Ảnh: H.L
60 cán bộ y tế Sơn La tập trung lên đường tiến vào tâm dịch huyện Phù Yên. Ảnh: H.L
Lên top