Sở Y tế TPHCM thông báo khẩn việc xét nghiệm COVID-19 khi chuyển tuyến

Sở Y tế yêu cầu khẩn việc xét nghiệm SARS-CoV-2 khi chuyển tuyến. Ảnh: Anh Tú.
Sở Y tế yêu cầu khẩn việc xét nghiệm SARS-CoV-2 khi chuyển tuyến. Ảnh: Anh Tú.
Sở Y tế yêu cầu khẩn việc xét nghiệm SARS-CoV-2 khi chuyển tuyến. Ảnh: Anh Tú.
Lên top