Sở Y tế TPHCM đề xuất cơ sở thẩm mỹ được phép hoạt động trở lại từ 1.10

Nhân viên y tế của Bệnh viện Thẩm mỹ JW tham gia công tác tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở TPHCM. Ảnh: Bệnh viện Thẩm mỹ JW.
Nhân viên y tế của Bệnh viện Thẩm mỹ JW tham gia công tác tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở TPHCM. Ảnh: Bệnh viện Thẩm mỹ JW.
Nhân viên y tế của Bệnh viện Thẩm mỹ JW tham gia công tác tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở TPHCM. Ảnh: Bệnh viện Thẩm mỹ JW.
Lên top