Sở Y tế TPHCM có Giám đốc mới

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế TPHCM đối với ông Tăng Chí Thượng. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
Lễ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế TPHCM đối với ông Tăng Chí Thượng. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
Lễ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế TPHCM đối với ông Tăng Chí Thượng. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
Lên top