Sở Y tế Quảng Ngãi lý giải nguyên nhân vụ "gọi cấp cứu 115, không ai nghe"

Lên top