Sở Y tế kết luận gì về hai bệnh viện bị tố "gom bệnh nhân, trục lợi BHYT"?

Bệnh viện mắt Cao Nguyên trước đó xuất hiện thông tin "gom bệnh nhân, trục lợi tiền bảo hiểm y tế". Ảnh Đình Văn
Bệnh viện mắt Cao Nguyên trước đó xuất hiện thông tin "gom bệnh nhân, trục lợi tiền bảo hiểm y tế". Ảnh Đình Văn
Bệnh viện mắt Cao Nguyên trước đó xuất hiện thông tin "gom bệnh nhân, trục lợi tiền bảo hiểm y tế". Ảnh Đình Văn
Lên top