Sở Y tế Hải Phòng thông tin chính thức vụ 4 học sinh ngộ độc sữa

Khoa cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng - nơi cấp cứu 3 bệnh nhân ngộ độc sau uống sữa. Ảnh: CTV
Khoa cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng - nơi cấp cứu 3 bệnh nhân ngộ độc sau uống sữa. Ảnh: CTV
Khoa cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng - nơi cấp cứu 3 bệnh nhân ngộ độc sau uống sữa. Ảnh: CTV
Lên top