Sở Y tế đưa 3 nhóm giải pháp để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM

TPHCM đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Ảnh: Chân Phúc
Lên top