Số trẻ sinh non, cân nặng cực thấp ngày càng gia tăng

Trẻ sinh non tháng được khám kiểm tra sức khỏe. Ảnh: H.H
Trẻ sinh non tháng được khám kiểm tra sức khỏe. Ảnh: H.H
Trẻ sinh non tháng được khám kiểm tra sức khỏe. Ảnh: H.H