Số F0 giảm, Cần Thơ chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ một số bệnh viện dã chiến

Một số bệnh viện dã chiến tại Cần Thơ chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ, làm thủ tục giải thể hoặc sắp xếp lại nhiệm vụ khám chữa bệnh. Ảnh: Minh Ánh
Một số bệnh viện dã chiến tại Cần Thơ chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ, làm thủ tục giải thể hoặc sắp xếp lại nhiệm vụ khám chữa bệnh. Ảnh: Minh Ánh
Một số bệnh viện dã chiến tại Cần Thơ chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ, làm thủ tục giải thể hoặc sắp xếp lại nhiệm vụ khám chữa bệnh. Ảnh: Minh Ánh
Lên top