Số ca mắc COVID-19 vượt mốc 20.000, phòng chống "hội chứng bóng bàn"

Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM vẫn tiếp tục tăng nhanh. Ảnh: Chân Phúc
Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM vẫn tiếp tục tăng nhanh. Ảnh: Chân Phúc
Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM vẫn tiếp tục tăng nhanh. Ảnh: Chân Phúc
Lên top