Số ca COVID-19 tăng cao: Vai trò của các bộ kit xét nghiệm nhanh?

Cán bộ y tế đang chuẩn bị xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người nhà bệnh nhân trước khi vào bệnh viện. Ảnh: Hải Nguyễn
Cán bộ y tế đang chuẩn bị xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người nhà bệnh nhân trước khi vào bệnh viện. Ảnh: Hải Nguyễn
Cán bộ y tế đang chuẩn bị xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người nhà bệnh nhân trước khi vào bệnh viện. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top