Sinh viên Cao đẳng Y tế Thái Bình dương tính SARS-CoV-2

Trường hợp ca mắc COVID-19 mới là sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Ảnh: CTV.
Trường hợp ca mắc COVID-19 mới là sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Ảnh: CTV.
Trường hợp ca mắc COVID-19 mới là sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Ảnh: CTV.
Lên top