Sẽ triển khai đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến toàn quốc từ 1.7

Khởi động hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh từ xa chuyên sâu dành cho hồi sức cấp cứu (Tele-ICU) tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: lệ hà
Khởi động hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh từ xa chuyên sâu dành cho hồi sức cấp cứu (Tele-ICU) tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: lệ hà
Khởi động hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh từ xa chuyên sâu dành cho hồi sức cấp cứu (Tele-ICU) tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: lệ hà
Lên top