Sẽ tiến hành giải trình tự gene các ca bệnh COVID-19 ở Vĩnh Phúc

Quán bar Sunny tại Vĩnh Phúc đã bị dừng hoạt động. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Quán bar Sunny tại Vĩnh Phúc đã bị dừng hoạt động. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Quán bar Sunny tại Vĩnh Phúc đã bị dừng hoạt động. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top