Sẽ siết chặt thi chứng chỉ hành nghề y, độ khó ngang các nước tiên tiến

Các chuyên gia thực hiện một ca phẫu thuật tim. Ảnh: BVCC
Các chuyên gia thực hiện một ca phẫu thuật tim. Ảnh: BVCC
Các chuyên gia thực hiện một ca phẫu thuật tim. Ảnh: BVCC
Lên top