Sẽ đánh giá kết quả thử nghiệm vaccine Nano Covax giai đoạn 3a trước 15.8

Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên các tình nguyện viên. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên các tình nguyện viên. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên các tình nguyện viên. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top