Sẽ công khai 100% giá thuốc trên Cổng công khai y tế

Đến 2025, 100% giá thuốc được công khai trên Cổng công khai y tế. Ảnh: Ngô Cường
Đến 2025, 100% giá thuốc được công khai trên Cổng công khai y tế. Ảnh: Ngô Cường
Đến 2025, 100% giá thuốc được công khai trên Cổng công khai y tế. Ảnh: Ngô Cường
Lên top