Sẽ có khoảng 800 lao động từ Bắc Giang về Yên Bái

Yên Bái dự kiến đón khoảng 800 lao động từ Bắc Giang về địa phương. Ảnh: Văn Đức.
Yên Bái dự kiến đón khoảng 800 lao động từ Bắc Giang về địa phương. Ảnh: Văn Đức.
Yên Bái dự kiến đón khoảng 800 lao động từ Bắc Giang về địa phương. Ảnh: Văn Đức.
Lên top