Sau tiêm vaccine COVID-19 bao lâu thì cơ thể được bảo vệ bởi kháng thể

Xét nghiệm kháng thể COVID-19 để biết cơ thể sản sinh kháng thể ra sao sau tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: BVCC
Xét nghiệm kháng thể COVID-19 để biết cơ thể sản sinh kháng thể ra sao sau tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: BVCC
Xét nghiệm kháng thể COVID-19 để biết cơ thể sản sinh kháng thể ra sao sau tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: BVCC
Lên top