Sau Nghị quyết 128, Quảng Trị gỡ bớt chốt kiểm soát ở cửa ngõ

Nhân viên y tế tại chốt kiểm soát đầu phía Nam tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Nhân viên y tế tại chốt kiểm soát đầu phía Nam tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Nhân viên y tế tại chốt kiểm soát đầu phía Nam tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top