Sau cảnh báo có chứa chất cấm, kẹo sâm "cường dương" vẫn bán tràn lan

Loại kẹo "cường dương" được cảnh báo chứa chất cấm lại bán tràn lan ở Việt Nam. Ảnh: PV
Loại kẹo "cường dương" được cảnh báo chứa chất cấm lại bán tràn lan ở Việt Nam. Ảnh: PV
Loại kẹo "cường dương" được cảnh báo chứa chất cấm lại bán tràn lan ở Việt Nam. Ảnh: PV
Lên top