Sắp hết giường điều trị bệnh nhân COVID-19, Cần Thơ xử lý thế nào?

Lên top