Sập công trình, 6 người chết: Những người bị thương hiện thế nào?

Lên top