Sáng kiến cứu sống bệnh nhân COVID-19: Chia đôi 1 máy ECMO cho 2 người bệnh

Trung tâm điều trị COVID-19 Bệnh viện quân y 175 đã sáng tạo cho 2 bệnh nhân chạy chung máy ECMO. Ảnh: BVCC.
Trung tâm điều trị COVID-19 Bệnh viện quân y 175 đã sáng tạo cho 2 bệnh nhân chạy chung máy ECMO. Ảnh: BVCC.
Trung tâm điều trị COVID-19 Bệnh viện quân y 175 đã sáng tạo cho 2 bệnh nhân chạy chung máy ECMO. Ảnh: BVCC.
Lên top