Sáng 4.8: Thêm 10 ca mắc COVID-19, 7 tại Đà Nẵng, 3 tại Quảng Nam

Trong số 10 bệnh nhân mới công bố có một nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Trong số 10 bệnh nhân mới công bố có một nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Trong số 10 bệnh nhân mới công bố có một nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top