Sáng 19.2 không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Nhân viên y tế tại vùng dịch COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Nhân viên y tế tại vùng dịch COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Nhân viên y tế tại vùng dịch COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top