Sản xuất 1.200 tấn oxy mỗi ngày nhưng thiếu hệ thống trung tâm và vỏ chứa

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc họp triển khai Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng ôxy y tế. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc họp triển khai Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng ôxy y tế. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc họp triển khai Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng ôxy y tế. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top