Sẵn sàng hỗ trợ Bắc Ninh nếu số ca mắc mới, số ca diễn tiến nặng tăng

Công nhân KCN Quế Võ- Bắc Ninh trong giờ ăn trưa. Ảnh: Thùy Linh
Công nhân KCN Quế Võ- Bắc Ninh trong giờ ăn trưa. Ảnh: Thùy Linh
Công nhân KCN Quế Võ- Bắc Ninh trong giờ ăn trưa. Ảnh: Thùy Linh
Lên top