Bắc Giang:

Sản phụ tử vong, thân nhân bức xúc "quây" bệnh viện