Sản phụ tử vong, bệnh viện nói đã làm tròn trách nhiệm?

Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh nơi xảy ra sự việc
Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh nơi xảy ra sự việc
Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh nơi xảy ra sự việc
Lên top