Sản phụ tử vong bất thường trên bàn mổ bệnh viện tỉnh

Người nhà nạn nhân đau đớn trước cái chết của sản phụ.
Người nhà nạn nhân đau đớn trước cái chết của sản phụ.
Người nhà nạn nhân đau đớn trước cái chết của sản phụ.
Lên top