Sản phụ mắc COVID-19 Đà Nẵng được mổ sinh "mẹ tròn con vuông"

Một sản phụ mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được mổ sinh thành công. Ảnh: Hoà Vang
Một sản phụ mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được mổ sinh thành công. Ảnh: Hoà Vang
Một sản phụ mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được mổ sinh thành công. Ảnh: Hoà Vang
Lên top