Sản phụ Đà Nẵng gặp tai biến khi mổ lấy thai hồi phục, xuất viện

Sản phụ Đà Nẵng gặp tai biến khi mổ lấy thai hồi phục, xuất viện. Ảnh TT
Sản phụ Đà Nẵng gặp tai biến khi mổ lấy thai hồi phục, xuất viện. Ảnh TT
Sản phụ Đà Nẵng gặp tai biến khi mổ lấy thai hồi phục, xuất viện. Ảnh TT
Lên top