Sản phụ chết trên bàn mổ: Bác sĩ trong kíp trực trần tình ra sao?

Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, nơi xảy ra sự việc
Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, nơi xảy ra sự việc
Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, nơi xảy ra sự việc
Lên top