Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu sinh con đầu lòng

Sản phụ T.T.V lúc còn nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện M'Đrắk. Ảnh Bảo Trung
Sản phụ T.T.V lúc còn nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện M'Đrắk. Ảnh Bảo Trung
Sản phụ T.T.V lúc còn nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện M'Đrắk. Ảnh Bảo Trung
Lên top