Sản phẩm Xuyên Tâm Liên giả mạo cả giấy tờ, Cục An toàn Thực phẩm vào cuộc

Hình ảnh sản phẩm giả mạo được cục ATTP cảnh báo. Ảnh: Cục ATTP
Hình ảnh sản phẩm giả mạo được cục ATTP cảnh báo. Ảnh: Cục ATTP
Hình ảnh sản phẩm giả mạo được cục ATTP cảnh báo. Ảnh: Cục ATTP
Lên top