Sản phẩm trà Xuyên tâm liên Khải Hà "nổ" chữa được COVID-19

Cục An toàn thực phẩm lại phát hiện sản phẩm có xuyên tâm liên quảng cáo "nổ" chữa được COVID-19. Ảnh minh hoạ
Cục An toàn thực phẩm lại phát hiện sản phẩm có xuyên tâm liên quảng cáo "nổ" chữa được COVID-19. Ảnh minh hoạ
Cục An toàn thực phẩm lại phát hiện sản phẩm có xuyên tâm liên quảng cáo "nổ" chữa được COVID-19. Ảnh minh hoạ
Lên top