Sai sót trong cách ly phòng COVID-19: Do giám sát chưa tốt

Khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19. Ảnh: Lao Động
Khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19. Ảnh: Lao Động
Khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19. Ảnh: Lao Động
Lên top