Rà soát năng lực, chủ động chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực xét nghiệm tại chỗ

Bộ kit test xét nghiệm COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: ĐVCC
Bộ kit test xét nghiệm COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: ĐVCC
Bộ kit test xét nghiệm COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: ĐVCC
Lên top