Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: 2 ca ghép ruột phức tạp là tiến bộ của y học

Các bác sĩ thực hiện ca ghép ruột. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ thực hiện ca ghép ruột. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ thực hiện ca ghép ruột. Ảnh: BVCC
Lên top