Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ vì bệnh nhân nghèo BV Phụ sản trung ương

Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ Vì bệnh nhân nghèo BV Phụ sản TW.
Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ Vì bệnh nhân nghèo BV Phụ sản TW.