Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ vì bệnh nhân nghèo BV Phụ sản trung ương

Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ Vì bệnh nhân nghèo BV Phụ sản TW.
Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ Vì bệnh nhân nghèo BV Phụ sản TW.
Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ Vì bệnh nhân nghèo BV Phụ sản TW.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top