Quy trình xử lý rác thải khu cách ly Trúc Bạch diễn ra thế nào?

Xe chuyên dụng được khử khuẩn trực tiếp sau khi thu gom rác thải tại khu cách ly Trúc Bạch.
Xe chuyên dụng được khử khuẩn trực tiếp sau khi thu gom rác thải tại khu cách ly Trúc Bạch.
Xe chuyên dụng được khử khuẩn trực tiếp sau khi thu gom rác thải tại khu cách ly Trúc Bạch.
Lên top