"Quy trình báo động đỏ cấp cứu" lọt chung khảo Sáng tạo TPHCM

Các bác sĩ di chuyển bằng xe hai bánh vào các con hẻm để kịp thời tiếp cận bệnh nhân.
Các bác sĩ di chuyển bằng xe hai bánh vào các con hẻm để kịp thời tiếp cận bệnh nhân.
Các bác sĩ di chuyển bằng xe hai bánh vào các con hẻm để kịp thời tiếp cận bệnh nhân.
Lên top