Quy trình 3 bước phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng mới nhất của TPHCM

Nhân viên y tế tại TPHCM trao túi thuốc cho F0. Ảnh: Thục Lam
Nhân viên y tế tại TPHCM trao túi thuốc cho F0. Ảnh: Thục Lam
Nhân viên y tế tại TPHCM trao túi thuốc cho F0. Ảnh: Thục Lam
Lên top