Quảng Trị: Yêu cầu dừng hội chợ kích cầu tiêu dùng

Cả nghìn người dân tham gia đêm nhạc trong khuôn khổ hội chợ do Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cấp phép. Ảnh chụp màn hình: CĐĐH.
Cả nghìn người dân tham gia đêm nhạc trong khuôn khổ hội chợ do Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cấp phép. Ảnh chụp màn hình: CĐĐH.
Cả nghìn người dân tham gia đêm nhạc trong khuôn khổ hội chợ do Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cấp phép. Ảnh chụp màn hình: CĐĐH.
Lên top