Quảng Trị tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 từ nơi có nguy cơ cao

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top