Quảng Trị: Sẽ thực hiện giãn cách xã hội tại TP. Đông Hà

Cuộc họp của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Trị vào ngày 10.8. Ảnh: Hưng Thơ.
Cuộc họp của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Trị vào ngày 10.8. Ảnh: Hưng Thơ.
Cuộc họp của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Trị vào ngày 10.8. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top